FE90 گیربکس خورشیدی دومرحله

FE90 گیربکس خورشیدی دومرحله Previous


گیربکس افقی برای تبدیل انرژی به سرعت و قدرت مختلف استفاده می شود و همچنین دقت بسیار بالا و لقی بسیار پایینی دارد که در صنعت بسیار پر کاربرد است.