اچ ام ای (1)

استپ موتور و درایور Cw (8)

استپ موتور و درایور لیدشاین (13)

اینورتر (8)

سروموتور (1)

سنسور (3)

منبع تغذیه (سویچینگ) (1)

هندویل (1)