در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

سنسورالقائی NPN

سنسور حس گری است که با به کار بردن روش های مختلف وجود شئ یا مشخصات اشیاء را آشکار می کند.

سنسورالقائیNPN

سنسور حس گری است که با به کار بردن روش های مختلف وجود شئ یا مشخصات اشیاء را آشکار می کند.

سنسورالقائیPNP

سنسور حس گری است که با به کار بردن روش های مختلف وجود شئ یا مشخصات اشیاء را آشکار می کند.